PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Kí hiệu
  • Bảng nguyên hàm cơ bản
  • Tính chất
Bài 2. Các kỹ thuật tìm nguyên hàm (P2) sẽ được mở vào ngày 10/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kỹ thuật tìm nguyên hàm (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 20.293

Trong bài thầy đưa ra bảng nguyên hàm cơ bản và các tính chất của nguyên hàm, đồng thời đưa các ví dụ áp dụng để các em khắc sâu kiến thức

Chưa có thông báo nào