PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P3) sẽ được mở vào ngày 26/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 5. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.490

Chưa có thông báo nào