PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự khác nhau giữa nhân đôi của SV nhân sơ và nhân thực
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 4. Quá trình nhân đôi ADN - Sống cả đời, chia ly phút chốc (Tiếp)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 6.679

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần, diễn biến quá trình nhân đôi
+ Sự khác nhau giữa nhân đôi của SV nhân sơ và nhân thực
Chú ý: về chiều dài đoạn okazaki ở SV nhân sơ thường dài hơn nhân chuẩn (trong video thầy nói nhầm, trong TLBG đúng)

Chưa có thông báo nào