PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự khác nhau giữa nhân đôi của SV nhân sơ và nhân thực
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 4. Quá trình nhân đôi ADN - Sống cả đời, chia ly phút chốc (Tiếp)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 7.144

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần, diễn biến quá trình nhân đôi
+ Sự khác nhau giữa nhân đôi của SV nhân sơ và nhân thực
Chú ý: về chiều dài đoạn okazaki ở SV nhân sơ thường dài hơn nhân chuẩn (trong video thầy nói nhầm, trong TLBG đúng)

Chưa có thông báo nào