PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, thời điểm, thành phần
  • Diễn biến
  • Mối liên hệ giữa nhân đôi, phiên mã, dịch mã
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 7. Qúa trình dịch mã - Mật lệnh thành hành động

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.145

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần
+ Diễn biến
+ Mối liên hệ giữa nhân đôi, phiên mã, dịch mã

Chưa có thông báo nào