PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, thời điểm, thành phần
  • Diễn biến
  • Mối liên hệ giữa nhân đôi, phiên mã, dịch mã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 7. Qúa trình dịch mã - Mật lệnh thành hành động

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.760

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần
+ Diễn biến
+ Mối liên hệ giữa nhân đôi, phiên mã, dịch mã

Chưa có thông báo nào