PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Học thuyết tiến hóa Dacuyn (Clip 1)
  • II. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 2. Học thuyết Đacuyn và Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Tư duy logic trong tiến hóa

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.993

Nội dung bài giảng:

+ Học thuyết tiến hóa Dacuyn
+ Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Chưa có thông báo nào