PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Học thuyết tiến hóa Dacuyn (Clip 1)
  • II. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 2. Học thuyết Đacuyn và Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Tư duy logic trong tiến hóa

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.389

Nội dung bài giảng:

+ Học thuyết tiến hóa Dacuyn
+ Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Chưa có thông báo nào