PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • II. Di truyền y học tư vấn và bảo vệ vốn gen loài người
  • III. Di truyền trí tuệ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người (Tiếp)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.072

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền y học tư vấn và bảo vệ vốn gen loài người
+ Di truyền trí tuệ

Chưa có thông báo nào