PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm loài (loài sinh học)
  • Các cơ chế cách li (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 6. Loài và các cơ chế cách li

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.706

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm loài sinh học
+ Các cơ chế cách li

Chưa có thông báo nào