PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 và dạng 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 16. (BT) đột biến số lượng NST

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.048

Nội dung bài giảng:

+ Dạng 1 (Xác định số dạng đột biến dị bội)
+ Dạng 2 (Xác định số NST trong thể đột biến - xác định thể độ biến)
+ Dạng 3 (Xác định tỉ lệ giao tử của thể đột biến - lệch bội hoặc đa bội)
Các em chú ý, ở clip 2, chỗ xác định giao tử thể lục bội: thì giao tử tạo ra sẽ là tam bội. Cách xác định tương tự ví dụ sau:
a

Chưa có thông báo nào