PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 và dạng 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 16. (BT) đột biến số lượng NST

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.338

Nội dung bài giảng:

+ Dạng 1 (Xác định số dạng đột biến dị bội)
+ Dạng 2 (Xác định số NST trong thể đột biến - xác định thể độ biến)
+ Dạng 3 (Xác định tỉ lệ giao tử của thể đột biến - lệch bội hoặc đa bội)
Các em chú ý, ở clip 2, chỗ xác định giao tử thể lục bội: thì giao tử tạo ra sẽ là tam bội. Cách xác định tương tự ví dụ sau:
a

Chưa có thông báo nào