PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nhân tố ảnh hưởng đến sự ra hoa (THAM KHẢO)
  • ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 14: Hoa: vẻ đẹp của thực vật

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 499

Nội dung bài giảng:

+ Sự phát triển ở thực vật có hoa
+ Ứng dụng trong sản xuất

Chưa có thông báo nào