PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nhân tố ảnh hưởng đến sự ra hoa (THAM KHẢO)
  • ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 14: Hoa: vẻ đẹp của thực vật

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 476

Nội dung bài giảng:

+ Sự phát triển ở thực vật có hoa
+ Ứng dụng trong sản xuất

Chưa có thông báo nào