PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 5. (BT) Quá trình nhân đôi ADN

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 7.206

Nội dung bài giảng:

+ Tổng hợp lại một số lý thuyết cơ bản và quan trọng của quá trình nhân đôi ADN
+ Bài tập vận dụng

Chưa có thông báo nào