PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, nguyên nhân, phân loại
  • Cơ chế, hậu quả, ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 10. (BT) Đột biến gen - Đời không phải lúc nào cũng êm ả

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.364

Chưa có thông báo nào