PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Tìm tỷ lệ KG, KH ở đời con
  • Tìm tỷ lệ KG, KH của P
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2. (BT) Quy luật phân li

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 180

Chưa có thông báo nào