PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu (THAM KHẢO)
  • Chu trình sinh địa hóa
  • Sinh quyển (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 9. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Cát bụi trở lại với cát bụi

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.136

Nội dung bài giảng:

+ Các chu trình sinh địa hóa
+ Sinh quyển

Chưa có thông báo nào