PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu (THAM KHẢO)
  • Chu trình sinh địa hóa
  • Sinh quyển (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 9. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Cát bụi trở lại với cát bụi

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.298

Nội dung bài giảng:

+ Các chu trình sinh địa hóa
+ Sinh quyển

Chưa có thông báo nào