PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết các nhân tố tiến hóa (clip 1)
  • Quá trình đột biến (clip 2)
  • Giao phối không ngẫu nhiên (clip 3)
  • Di nhập gen (clip 4)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 3. Các nhân tố tiến hóa (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.228

Nội dung bài giảng:

+ Lí thuyết các nhân tố tiến hóa
+ Quá trình đột biến
+ Giao phối không ngẫu nhiên
+ Di nhập gen

Chưa có thông báo nào