PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát dòng vận chuyển
  • So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch dây
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 2: Du hành ký của các chất trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.283

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát dòng vận chuyển
+ So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch dây

Chưa có thông báo nào