PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát dòng vận chuyển
  • So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch dây
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 2: Du hành ký của các chất trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.218

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát dòng vận chuyển
+ So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch dây

Chưa có thông báo nào