PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Xác định số loại giao tử, số tổ hợp, kiểu gen, kiểu hình
  • Xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ sau
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 700

Nội dung bài giảng:
+ Xác định số loại giao tử, số tổ hợp, kiểu gen, kiểu hình
+ Xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ sau
+ Xác định kiểu hình của P khi biết tỉ lệ KH đời con
Chú ý: Clip 2, phút thứ 5:10, xác định kiểu hình mang 2 tính trạng trội, thầy ghi nhầm, L1T2T3= 1/4 x 1/2 x 1/2 = 1/16; và kết quả (tổng 3 TH) là 7/16

Chưa có thông báo nào