PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Xác định số loại giao tử, số tổ hợp, kiểu gen, kiểu hình
  • Xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ sau
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 962

Nội dung bài giảng:
+ Xác định số loại giao tử, số tổ hợp, kiểu gen, kiểu hình
+ Xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ sau
+ Xác định kiểu hình của P khi biết tỉ lệ KH đời con
Chú ý: Clip 2, phút thứ 5:10, xác định kiểu hình mang 2 tính trạng trội, thầy ghi nhầm, L1T2T3= 1/4 x 1/2 x 1/2 = 1/16; và kết quả (tổng 3 TH) là 7/16

Chưa có thông báo nào