PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • BT hiệu suất sinh thái
  • Ứng dụng trong sản xuất, nuôi trồng
  • Quản lý, sử dụng bền vững nguồn TN TN (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 10. Sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.004

Nội dung bài giảng:

+ Bài tập hiệu suất sinh thái
+ Ứng dụng hệ sinh thái trong sản xuất, nuôi trồng
+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Chưa có thông báo nào