PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • BT hiệu suất sinh thái
  • Ứng dụng trong sản xuất, nuôi trồng
  • Quản lý, sử dụng bền vững nguồn TN TN (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 10. Sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.138

Nội dung bài giảng:

+ Bài tập hiệu suất sinh thái
+ Ứng dụng hệ sinh thái trong sản xuất, nuôi trồng
+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Chưa có thông báo nào