PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của sự thoát hơi nước
  • Các con đường thoát hơi nước
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước
  • Sự cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 3: Cây cũng phải toát mồ hôi (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.032

Nội dung bài giảng:

  • Vai trò của sự thoát hơi nước
  • Các con đường thoát hơi nước
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước
  • Sự cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý

Chưa có thông báo nào