PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của sự thoát hơi nước
  • Các con đường thoát hơi nước
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước
  • Sự cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 3: Cây cũng phải toát mồ hôi (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 916

Nội dung bài giảng:

  • Vai trò của sự thoát hơi nước
  • Các con đường thoát hơi nước
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước
  • Sự cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý

Chưa có thông báo nào