PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng, Cấu tạo HTH, Các loại hệ tuần hoàn
  • HTH đơn, HTH kép
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 3: Bộ phim “Uống chung một dòng máu” (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 907

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng, Cấu tạo hệ tuần hoàn, các loại hệ tuần hoàn
+ Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn hở
Lưu ý: vòng tuần hoàn kép: thầy nhầm 2 nửa của tim. Tâm thất trái đẩy máu vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể và ngược lại

Chưa có thông báo nào