PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng, Cấu tạo HTH, Các loại hệ tuần hoàn
  • HTH đơn, HTH kép
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 3: Bộ phim “Uống chung một dòng máu” (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 801

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng, Cấu tạo hệ tuần hoàn, các loại hệ tuần hoàn
+ Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn hở
Lưu ý: vòng tuần hoàn kép: thầy nhầm 2 nửa của tim. Tâm thất trái đẩy máu vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể và ngược lại

Chưa có thông báo nào