PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu về quang hợp và vai trò của quang hợp
  • Cấu tạo lá phù hợp với chức năng quang hợp
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 6: Nhà máy sản xuất “thức ăn” của thực vật: Ánh sáng tạo ra “thức ăn” như thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.083

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu về quang hợp và vai trò của quang hợp
+ Cấu tạo lá phù hợp với chức năng quang hợp

Chưa có thông báo nào