PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu về quang hợp và vai trò của quang hợp
  • Cấu tạo lá phù hợp với chức năng quang hợp
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 6: Nhà máy sản xuất “thức ăn” của thực vật: Ánh sáng tạo ra “thức ăn” như thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.038

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu về quang hợp và vai trò của quang hợp
+ Cấu tạo lá phù hợp với chức năng quang hợp

Chưa có thông báo nào