PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • ADN - NST
  • Cấu trúc NST
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 11. NST - Kết quả mối tình của ADN và protein Histon

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.131

Nội dung bài giảng:

+ ADN và NST
+ Cấu trúc NST

Chưa có thông báo nào