PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • ADN - NST
  • Cấu trúc NST
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 11. NST - Kết quả mối tình của ADN và protein Histon

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.822

Nội dung bài giảng:

+ ADN và NST
+ Cấu trúc NST

Chưa có thông báo nào