PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giao tử trong trường hợp các gen phân li độc lập
  • Giao tử trong TH các gen liên kết hoàn toàn
  • Giao tử trong TH hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 554

Nội dung bài giảng:

+ Giao tử trong trường hợp các gen phân li độc lập
+ Giao tử trong TH các gen liên kết hoàn toàn và hoán vị gen

Chưa có thông báo nào