PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố hóa học
  • Nước
  • Cacbonhidrat
  • Lipit
  • Protein
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 2: Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: nước, cacbohiđrat, lipit và prôtêin

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 41

Nội dung bài giảng:

Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: nước, cacbohiđrat, lipit và prôtêin

Chưa có thông báo nào