PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chọn lọc tự nhiên (clip 1)
  • Các nhân tố ngẫu nhiên (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 4. Các nhân tố tiến hóa (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.068

Nội dung bài giảng:

+ Chọn lọc tự nhiên
+ Các yếu tố ngẫu nhiên

Chưa có thông báo nào