PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, Các đặc trưng cơ bản của quần xã
  • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 5. Quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.531

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần xã
+ Các đặc trưng cơ bản của quần xã
+ Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Chưa có thông báo nào