PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, Các đặc trưng cơ bản của quần xã
  • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 5. Quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.755

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần xã
+ Các đặc trưng cơ bản của quần xã
+ Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Chưa có thông báo nào