PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật
  • Sinh sản có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 13: Ứng dụng trong điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 356

Nội dung bài giảng:

+ Điều khiển sinh sản ở động vật
+ Sinh sản có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào