PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật
  • Sinh sản có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 13: Ứng dụng trong điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 409

Nội dung bài giảng:

+ Điều khiển sinh sản ở động vật
+ Sinh sản có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào