PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định tỉ lệ giao tử
  • Các dạng chính
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 9. (BT) Các dạng về liên kết gen hoàn toàn

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.355

Nội dung bài giảng

+ Cách xác định tỉ lệ giao tử
+ Các dạng bài tập và ví dụ

Chưa có thông báo nào