PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định tỉ lệ giao tử
  • Các dạng chính
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 9. (BT) Các dạng về liên kết gen hoàn toàn

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.639

Nội dung bài giảng

+ Cách xác định tỉ lệ giao tử
+ Các dạng bài tập và ví dụ

Chưa có thông báo nào