PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm sinh trưởng và phát triển
  • So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 12: Sự lớn lên ở thực vật

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 498

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm sinh trưởng và phát triển
+ So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp (THAM KHẢO)
Chú ý: clip 1: phần tầng sinh mạch, mạch rây, mạch gỗ: sát tầng sinh mạch là mạch rây và mạch gỗ thứ cấp, còn tiếp theo mạch rây thứ cấp là mạch rây sơ cấp, nối tiếp với mạch gỗ thứ cấp là mạch gỗ sơ cấp

Chưa có thông báo nào