PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm sinh trưởng và phát triển
  • So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp (THAM KHẢO)
Bài 12: Sự lớn lên ở thực vật sẽ được mở vào ngày 04/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 12: Sự lớn lên ở thực vật

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 290

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm sinh trưởng và phát triển
+ So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp (THAM KHẢO)
Chú ý: clip 1: phần tầng sinh mạch, mạch rây, mạch gỗ: sát tầng sinh mạch là mạch rây và mạch gỗ thứ cấp, còn tiếp theo mạch rây thứ cấp là mạch rây sơ cấp, nối tiếp với mạch gỗ thứ cấp là mạch gỗ sơ cấp

Chưa có thông báo nào