PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Dạng 1
  • II. Dạng 2
    • Lý thuyết
    • ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 12.1. Bài tập nguyên phân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.291

Chưa có thông báo nào