PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đặc diểm của hướng động
  • Hướng sáng hướng trọng lực, hướng nước
  • Hướng hóa và hướng tiếp xúc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 10: Cây cũng biết ngước nhìn theo hướng

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 580

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm của hướng động
+ Các loại hướng động

Chưa có thông báo nào