PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đặc diểm của hướng động
  • Hướng sáng hướng trọng lực, hướng nước
  • Hướng hóa và hướng tiếp xúc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 10: Cây cũng biết ngước nhìn theo hướng

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 517

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm của hướng động
+ Các loại hướng động

Chưa có thông báo nào