PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo ARN
  • Quá trình phiên mã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 6. Qúa trình phiên mã - Vua và cận thần

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5.857

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo ARN
+ Diễn biến quá trình phiên mã
chú ý: Clip 2, thầy nói nhầm, ở sinh vật nhân sơ có gen KHÔNG PHÂN MẢNH chứ không phải gen không mã hóa.
anticodon khớp với bộ ba mã sao trên mARN

Chưa có thông báo nào