PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo ARN
  • Quá trình phiên mã
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 6. Qúa trình phiên mã - Vua và cận thần

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.330

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo ARN
+ Diễn biến quá trình phiên mã
chú ý: Clip 2, thầy nói nhầm, ở sinh vật nhân sơ có gen KHÔNG PHÂN MẢNH chứ không phải gen không mã hóa.
anticodon khớp với bộ ba mã sao trên mARN

Chưa có thông báo nào