PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • TH tích hợp các quy luật di truyền
    • VD 6, 7
    • VD 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai (Tiếp)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.462

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung về dạng toán
+ Các ví dụ đi kèm

Chưa có thông báo nào