PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của nguyên tố Nitơ với TV
  • Dinh dưỡng nitơ ở TV
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 5: Cây “ăn đạm” ra sao (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 830

Nội dung bài giảng:

+ Vai trò của nguyên tố Nitơ với TV
+ Dinh dưỡng nitơ ở TV

Chưa có thông báo nào