PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • các loại biến động
  • Nguyên nhân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 4. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (THAM KHẢO)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.462

Nội dung bài giảng:

+ Biến động số lượng theo chu kỳ
+ Biến động số lượng không theo chu kỳ
+ Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể

Chưa có thông báo nào