PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • các loại biến động
  • Nguyên nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 4. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (THAM KHẢO)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.311

Nội dung bài giảng:

+ Biến động số lượng theo chu kỳ
+ Biến động số lượng không theo chu kỳ
+ Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể

Chưa có thông báo nào