PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giao tử trong TH đột biến cấu trúc NST
  • Giao tử trong TH đột biến số lượng NST
  • Các bài toán nâng cao về giao tử
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử (Tiếp)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.855

Nội dung bài giảng:

+ Giao tử trong TH đột biến NST
+ Các bài toán nâng cao về giao tử

Chưa có thông báo nào