PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giao tử trong TH đột biến cấu trúc NST
  • Giao tử trong TH đột biến số lượng NST
  • Các bài toán nâng cao về giao tử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử (Tiếp)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.123

Nội dung bài giảng:

+ Giao tử trong TH đột biến NST
+ Các bài toán nâng cao về giao tử

Chưa có thông báo nào