PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Tạo giống bằng công nghệ TBTV (Clip 1)
  • II. Tạo giống bằng công nghệ TBĐV (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 2. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp công nghệ tế bào và ứng dụng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.006

Nội dung bài giảng:

+ Tạo giống bằng công nghệ TBTV
+ Tạo giống bằng công nghệ TBĐV

Chưa có thông báo nào