PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các đại địa chất (Phần hóa thạch và vai trò của hóa thạch - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 9. Thước phim lich sử 4 tỷ năm phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.832

Nội dung bài giảng:

Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất và các kỷ

Chưa có thông báo nào