PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các đại địa chất (Phần hóa thạch và vai trò của hóa thạch - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 9. Thước phim lich sử 4 tỷ năm phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.630

Nội dung bài giảng:

Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất và các kỷ

Chưa có thông báo nào