PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • TH 1 Quy luật di truyền chi phối
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 470

Chưa có thông báo nào