PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm hoán vị gen
  • Phép lai và cơ sở tế bào học hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè (Tiếp)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.248

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm liên kết gen
+ Phép lai và cơ sở tế bào học liên kết gen
+ Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm hoán vị gen
+ Phép lai và cơ sở tế bào học hoán vị gen

Chưa có thông báo nào