PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thành phần trong hệ sinh thái
  • Các kiểu hệ sinh thái (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 7. Hệ sinh thái - " Xã hội " sinh vật hoàn chỉnh

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.593

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm hệ sinh thái, các thành phần trong hệ sinh thái
+ Các kiểu hệ sinh thái

Chưa có thông báo nào