PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cảm ứng ở Đv
  • Cảm ứng ở Đv có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch
  • Cảm ứng ở Đv có hệ thần kinh dạng ống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 6: Động vật: khi bị kích thích có khác thực vật?

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 390

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cảm ứng ở động vật
+ Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch
+ Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Chưa có thông báo nào