PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cảm ứng ở Đv
  • Cảm ứng ở Đv có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch
  • Cảm ứng ở Đv có hệ thần kinh dạng ống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 6: Động vật: khi bị kích thích có khác thực vật?

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 465

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cảm ứng ở động vật
+ Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch
+ Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Chưa có thông báo nào