PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự tiến hóa của loài người
Bài 10. Cùng đi tìm nguồn gốc tổ tiên của loài người sẽ được mở vào ngày 12/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 10. Cùng đi tìm nguồn gốc tổ tiên của loài người

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 953

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng về quan hệ giữa người và thú
+ Bằng chứng về quan hệ giữa người và vượn người
+ Các giai đoạn chính trong tiến hóa của loài người

Chưa có thông báo nào