PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của hô hấp
  • Các con đường hô hấp
  • Hô hấp sáng
  • Mối quan hệ giữa hô hấp- môi trường; hô hấp- quang hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 9: Cây cũng thở??? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 937

Nội dung bài giảng:


+ Vai trò của hô hấp
+ Các con đường hô hấp
+ Hô hấp sáng
+ Mối quan hệ giữa hô hấp - môi trường; hô hấp - quang hợp

Chưa có thông báo nào