PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của hô hấp
  • Các con đường hô hấp
  • Hô hấp sáng
  • Mối quan hệ giữa hô hấp- môi trường; hô hấp- quang hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 9: Cây cũng thở??? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 998

Nội dung bài giảng:


+ Vai trò của hô hấp
+ Các con đường hô hấp
+ Hô hấp sáng
+ Mối quan hệ giữa hô hấp - môi trường; hô hấp - quang hợp

Chưa có thông báo nào