PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tại sao phải có giảm phân
  • Diễn biến giảm phân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 13. Giảm phân và bất thường - Cắt một nửa để đời sau vẹn toàn

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.087

Nội dung bài giảng:

+ Tại sao phải có giảm phân
+ Diễn biến giảm phân
+ Bất thường trong GP khi 1 hoặc 1 số cặp NST không phân li
+ Bất thường trong GP khi tất cả các cặp NST không phân li

Chưa có thông báo nào