PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vật chất DT ngoài nhân
  • Hiện tượng DT theo dòng mẹ
  • Sự khác nhau giữa DT trong nhân và ngoài nhân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 12. Di truyền ngoài nhân - Kẻ sống ngoài quy luật

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.371

Nội dung bài giảng:

+ Vật chất DT ngoài nhân:
Chú ý: Sinh vật nhân thực (nhân chuẩn) có vật chất di truyền ngoài nhân nằm trong ti thể, lạp thể
SV nhân sơ (vi khuẩn) có vật chất di truyền ngoài nhân là plasmid, không có ti thể, lạp thể
+ Hiện tượng DT theo dòng mẹ
+ Sự khác nhau giữa DT trong nhân và ngoài nhân

Chưa có thông báo nào