PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • NST giới tính, cơ chế xđ giới tính người, sự DT các gen trên X
  • Chú ý và sự DT các gen trên Y
  • Di truyền ngoài nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 30: Gen nằm trên NST giới tính

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.847

Nội dung bài giảng:

+ NST giới tính, cơ chế xác định giới tính người, sự di truyền các gen trên X
+ Chú ý và sự di truyền các gen trên Y
+ Di truyền ngoài nhân

Chưa có thông báo nào