PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập về cấu trúc ADN
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 5: Bài tập ATGX - chuyện nhỏ!

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.075

Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em kiến thức về Axit nucleic-cấu trúc và chức năng, bao gồm các phần: bài tập về cấu trúc và chức năng ADN và bài tập về cấu trúc và chức năng ARN. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào