PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát vi sinh vật
  • Môi trường sống của vi sinh vật
  • Khái quát chuyển hóa ở vsv
  • Chuyển hóa vật chất - năng lượng ở vsv
  • Ứng dụng quá trình phân giải vsv
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 106: Vi sinh vật - môi trường sống và quá trình chuyển hóa

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 97

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát vi sinh vật
+ Môi trường sống của vi sinh vật
+ Khái quát chuyển hóa ở vsv
+ Chuyển hóa vật chất - năng lượng ở vsv
+ Ứng dụng quá trình phân giải vsv

Chưa có thông báo nào