PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Điện thế hoạt động
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 91: Điện trong tế bào và hoạt động của cơ thể sống (THAM KHẢO)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.016

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về điện trong tế bào
+ Điện thế nghỉ
+ Điện thế hoạt động

Chưa có thông báo nào