PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ thuật dung hợp tế bào trần
  • Công nghệ tế bào động vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 42: Nuôi cấy mô, nhân bản vô tính và cấy chuyển phôi, sự kỳ diệu của khoa học (Tiếp)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.401

Nội dung bài giảng:

+ Kỹ thuật dung hợp tế bào trần
+ Công nghệ tế bào động vật

Chưa có thông báo nào